Kim jesteśmy

e-mail: inicjatywa8m [malpa] riseup.net | facebook

Jesteśmy nieformalnym kolektywem feministyczno-queerowym, działającym we Wrocławiu od 2012 roku. Naszą główną inicjatywą są Manify – coroczne demonstracje feministyczne w okolicach 8 marca. Organizujemy też pokazy filmów, dyskusje i najróżniejsze akcje, które przyjdą nam do głowy i które uznamy za potrzebne.

Feminizm i queer oznaczają dla nas praktykę walki o, szeroko pojmowaną, równość społeczną. Walka, której jesteśmy częścią, to walka z nierównością ekonomiczną, walka o dobra wspólne, walka o prawa pracownicze, walka z przemocą – zarówno indywidualną, jak i systemową – walka o prawa reprodukcyjne kobiet, w tym o dostęp do aborcji czy walka o dobre warunki mieszkaniowe.

 Współpracujemy z pokrewnymi nam grupami z Polski i zza granicy, między innymi z grupami organizującymi Manify w innych miastach. Nie współpracujemy z politykami i polityczkami. Nie jesteśmy formalną organizacją ani nie chcemy nią być – jesteśmy grupą autonomiczną, niezależną od grantów i dotacji, nie ogranicza nas opresyjne wobec organizacji społecznych prawo. Chcemy tworzyć przestrzeń wolną od opresji patriarchatu i władzy oraz od wyzysku kapitału.
 

Pracujemy równościowo i demokratycznie – dyskutujemy i podemonstracjaodejmujemy decyzje konsensualnie, bez rozwiązań takich jak głosowanie.

Nie jesteśmy zamkniętą grupą. Wystarczy zadeklarować chęć dołączenia do nas, uznać zasady działania grupy (które na bieżąco podlegają dyskusjom i zmianom) oraz uczestniczyć w spotkaniach.

Dołącz do grupy i walczmy wspólnie!

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 1908 r. ulicami Nowego Jorku przeszedł marsz 15 tyś. robotnic, które domagały się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym wydarzeniem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki) rozpoczęły trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Dwa lata później, również na początku marca, 130 kobiet zginęło w pożarze fabryki. Były trzymane pod kluczem i nie miały szans na ucieczkę przed ogniem. Te wydarzenia spowodowały, że w 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla walki o równouprawnienie i sprawiedliwość społeczną.

Obecnie 8 marca jest również dniem, w którym mówi się o współczesnych walkach kobiet: m.in. o Bożenie Łopackiej, która wygrała proces w sprawie łamania praw pracowniczych w sklepach Biedronka; o pracownicach tyskiego Tesco, które zorganizowały pierwszy w Polsce strajk włoski w handlu wielkopowierzchniowym; o pielęgniarkach, które niejednokrotnie strajkowały w obronie publicznej służby zdrowia; o strajku pracownic w fabryki Chung Hong czy strajku pracownic żłobków w Poznaniu.